gemini

Асцендент Близнаци

Водещи лични качества: любопитство, откритост и ескпериментаторски дух!

Девиз “Животът е пълен с провокиращи промени”

Асцендентът Близнаци се отличават с открития си и ведър характер, усмихнат и непредубеден към околните, той привлича другите в търсене на общи цели. Те изглеждат младолики и динамични, с добри организаторски качества, склонни лесно да се справят с критични ситуации и нова среда, поради което ги ценят високо, заради способността им да се адаптират лесно. Тези хора са колекционери на мнения и виждания, имат богата обща култура и безпроблемен изказ. Основните качества, заради които ги ценят, са тяхната добра информираност, пробивност и бързина. Лесната адаптация и намирането на изход и от най-заплетената ситуация обикновено ги поставя на предната линия в критични ситуации, с която те се справят.

Тяхната общителност е причина да разширяват непрестанно контактите си с околните, а толерантността им към чуждото мнение ги прави предпочитана компания. Самите те са неизчерпаем извор на смели и нови идеи, понякога твърде идеалистични и непрактични, които обаче намират лесно приложение.

Тази адаптивност трябва да проявяват и в отношенията си с партньорите, тъй като привличат към себе си хора с независим и свободолюбив дух, чиято индивидуалност трябва да уважават.

Хората с този Асцендент са любознателни и приемат света като място за учене. Търсят нови провокации и разкрития, сфери, с които не са се сблъсквали досега. Те усвояват и напредват бързо във всяка нова материя, като са ориентирани и адекватни на ситуацията. Те търсят разширение и разнообразие чрез промяна и движение, като изместват вниманието си към нови сфери.

Те са свободолюбиви, обичат да питат и да са наясно с нещата. Имат жива мимика и движения, като създават впечатление на нетърпеливи и прибързани. Имат въздействие върху другите основно с това, което говорят или правят, с действия и често се отъждествяват с умствените си способности. Те са много наблюдателни и съобразителни, някои от тях държат да си изградят образ на познавачи и интелектуалци. Имат винаги да ви кажат нещо ново и интригуващо и трудно опазват тайна.

Поради своите качества нерядко си изграждат образ на сухи и погълнати от подробности хора потънали в свои размисли, които изпитват трудности в емоционалния живот, като провокират в партньорите си по-скоро умиление и приятелски чувства, отколкото страст.

Те търсят в отношенията активния обмен на идеи и неприкосновеността на личното пространство, а многостранните им интереси ги тласкат да се занимават с разнообразни и често трудно съвместими дейности. Професията им често не запълва цялото им време, а търсят допълнителни занимания, които да провокират мисълта и интересите им.